Innspill til folkehelsemeldingen

Våren 2013 kommer regjeringen med en melding til Stortinget om folkehelse. Helse- og omsorgsdepartementet vil ha en åpen og medvirkende prosess i forberedelsen av meldingen, og vil avholde samråd og ulike dialogmøter.

Våren 2013 kommer regjeringen med en melding til Stortinget om folkehelse. Helse- og omsorgsdepartementet vil ha en åpen og medvirkende prosess i forberedelsen av meldingen, og vil avholde samråd og ulike dialogmøter. Blant annet har ideelle og frivillige organisasjoner og representanter for ulike fagmiljø bidratt med innspill og tilbakemeldinger, muntlig og skriftlig på et samråd 16. november.

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte kommunesamråd om folkehelse 31. januar 2013. Hensikten var å få innspill fra kommunene til meldingsarbeidet. Oversikt over innledere: Program_kommunesamraad_31_jan 

Innledernes presentasjoner fra samrådet 31. januar:

Heidi_Tessand_Ski_kommune
Helge_Eide_KS
Leif_Edvard_Aaroe_Folkehelseinstituttet
Rolf_Steffensen_Hamaroey_kommune

Stine_Busborg_Sagen_Kristiansand_kommune
Michael_Fuller_Gee_Arendal_kommune_Del_1

Michael_Fuller_Gee_Arendal_kommune_Del_2
Michael_Fuller_Gee_Arendal_kommune_Del_3
Michael_Fuller_Gee_Arendal_kommune_Del_4
Vivi_Ann_Johnsen_og_Heidi_Bjoeru_Tromsoe_kommune_Del_1

Vivi_Ann_Johnsen_og_Heidi_Bjoeru_Tromsoe_kommune_Del_2

De skriftlige tilbakemeldingene fra diverse samråd, samt andre innspill, blir samlet her. I arbeidet har interdepartementale arbeidsgrupper brukt overgripende tema som "En god start, barn og unge", "Trygt og helsefremmende miljø", "Arbeidsliv og levekår", "En aktiv alderdom" og "Inkludering".

Tilbakemeldingene har vært inspirert av hovedspørsmål som:

  • Hva er de viktigste strategiske grepene vi bør ta for å fremme befolkningens helse?
  • Hvilke virkemidler kan vi benytte eller utnytte bedre, og hvordan?
  • Hvilke råd har dere med hensyn til samarbeid på tvers av tjenester og sektorer for et trygt og helsefremmende nærmiljø, også når det gjelder samarbeid med frivilligheten?
  • Hvilke velferdsområder mener din organisasjon må styrkes for å sikre gode levekår for alle?
  • Er det konkrete ordninger eller tjenester som bør endres eller innføres for å sikre at alle får ta del i velstandsutviklingen i Norge?
  • Er det noen kjennetegn på dem som ikke føler seg inkludert i samfunnet?
  • Er det noen kjennetegn ved "systemet" som ekskluderer?

Her ligger alle innspillene departementet har fått inn
(alle vedleggene er i pdf-format):

Til toppen