Invitasjoner til idédugnader iforbindelse med sosial ulikhet i helse