Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommentarrunde blant eksterne aktører

Mer enn 150 aktører blir 15. juni invitert til å komme med innspill og kommentarer til Handlingsplan for bedre kosthold. I et eget brev blir aktørene og organisasjonene bedt om å komme med innspill med utgangspunkt i konkrete spørsmål og et vedlagt utkast til disposisjon, innsatsområder og delmål. I utformingen av innspill bes det også om å ta utgangspunkt i en oversikt over foreslåtte tiltak. Frist for innsending av innspill er 4. august. Ved spørsmål, send e-post til postmottak@hod.dep.no og kli@hod.dep.no.

Kommentarrunde blant eksterne aktører

Mer enn 150 aktører blir 15. juni invitert til å komme med innspill og kommentarer til Handlingsplan for bedre kosthold. I et eget brev blir aktørene og organisasjonene bedt om å komme med innspill med utgangspunkt i konkrete spørsmål og et vedlagt utkast til disposisjon, innsatsområder og delmål. I utformingen av innspill bes det også om å ta utgangspunkt i en oversikt over foreslåtte tiltak. Frist for innsending av innspill er 4. august. Ved spørsmål, send e-post til postmottak@hod.dep.no og kli@hod.dep.no.

Oversikt over foreslåtte tiltak

Hensikten med listen er å gi oversikt over hvilke tiltak som allerede er foreslått. Det presiseres at tiltakene i oversikten kun er en opplisting av innkomne forslag. Hvilke tiltak som vil bli inkludert i den endelige handlingsplanen vil bli avklart i løpet av høsten etter en politisk behandling.

Adresseliste

Kommentarnotat

Følgebrev

Til toppen