Markedsføring av usunn mat og drikke til barn og unge

Matvarebransjen har i samråd med myndighetene utarbeidet en forbedret selvreguleringsordning for markedsføring av usunn mat og drikke mot barn og unge.

5. juni 2013 bekreftet regjeringen Stoltenberg i brev til mat- og drikkevarebransjen at myndighetene foreløpig ikke vil gå videre med forslaget om å forskriftsregulere denne typen markedsføring. Bakgrunnen var at bransjen i samråd med myndighetene hadde utarbeidet en forberedt selvreguleringsordning, og opprettet organet Matvarebransjens faglige utvalg (MFU) for å følge opp ordningen. Helsedirektoratet representerer myndighetene i MFU. Myndighetene tar sikte på å evaluere selvreguleringssystemet høsten 2015.

Til toppen