Meningokokkutvalgets hovedrapport

I-1132 B

Meningokokkutvalgets leder, Instituttsjef dr. Olaf Gjerløw Aasland, leverte tirsdag 16. oktober 2007 utvalgets hovedrapport til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Rapport fra Meningokokkutvalget

Meningokokkutvalgets leder, Instituttsjef dr. Olaf Gjerløw Aasland, leverte tirsdag 16. oktober 2007 utvalgets hovedrapport til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. - Jeg er godt fornøyd med at vi nå har fått en uavhengig gjennomgang av meningokokk B-vaksineforsøkene og Folkehelseinstituttets bidrag til utvikling av en dattervaksine av den norske meningokokk B-vaksinen til New Zealand, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. - Selv om de fleste av forholdene som har vært gjenstand for gjennomgang skjedde for nær tjue år tilbake i tid og må ses i en slik sammenheng, er det likevel svært viktig at erfaringene man kan trekke av forsøkene kommer fram i lyset slik at vi kan ta lærdom av disse. Jeg vil derfor sørge for at rapporten får en grundig behandling, sier Brustad.

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 2. februar 2007 et utvalg for en uavhengig gjennomgang av meningokokk B-vaksineforsøkene i Norge (1988-1994) og spørsmålet om all relevant informasjon ble gitt fra Folkehelseinstituttet til den instans som videreutviklet en dattervaksine til bruk på spedbarn i New Zealand.

Utvalgets mandat var delt i to:

 • Utvalget skulle vurdere om all relevant informasjon ble gitt fra Folkehelseinstituttet til den instans som videreutviklet en dattervaksine til bruk på spedbarn i New Zealand (delrapport).
 • Dernest skulle utvalget gjennomgå meningokokkvaksineforsøket i perioden 1988-1994 med hovedvekt på forsøket med ungdomsskoleelever i 1988-1991 og utprøvingen blant militære rekrutter (hovedrapport). Hovedspørsmålet var om forsøkene ble forsvarlig gjennomført, og om forsøkspersonene ble tilfredsstillende fulgt opp av helsemyndighetene i ettertid.

Delrapporten ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2007, og denne ble publisert på Helse- og omsorgsdepartementets nettside 13. august 2007. Utvalget konkluderte der med at all relevant informasjon var gitt fra Folkehelseinstituttet til det firmaet som sto for videreutviklingen av vaksinen (Chiron).

Hovedrapporten ble levert til helse- og omsorgsministeren 16. oktober 2007 (delrapporten følger med som vedlegg 4).

Utvalget har bestått av:
Instituttsjef dr. Olaf Gjerløw Aasland, Oslo, Leder
Stipendiat, advokat Sigmund Simonsen, Trondheim
Pasientombud cand. jur. Anne-Birgitte Andersen, Horten.

Utvalgssekretær var cand. jur. Marianne Smith.

 

Meningokokkutvalgets hovedrapport - I-1132B

Vedlegg:

 1. Kronologisk oversikt
 2. Dokumentlister
  a) Dokumenter fra Statens Helsetilsyn (H)
  b) Dokumenter fra Statens Legemiddelkontroll (L)
  c) Dokumenter fra Regional Forskningsetisk Komité (R)
  d) Dokumenter fra Folkehelseinstituttet (F)
  e) Møtereferater fra MenSIFF (MenSIFF)
  f) Dokumenter fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD)
  g) Dokumenter fra eksterne kilder (E)
 3. Litteraturhenvisninger (bøker, artikler og TV-programmer)
 4. Delrapport 1 – Folkehelseinstituttets bidrag til utviklingen av en dattervaksine av den norske meningokokk B-vaksinen til New Zealand

(16.10.2007)

Til toppen