Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Møte med eksterne aktører om handlingsplanen 16.februar

Det er nødvendig med innsats fra flere sektorer for å påvirke kostholdet i befolkningen, og mange aktører må derfor spille på lag. Involvering av eksterne aktører i prosessen med å utvikle handlingsplanen vurderes som viktig. Det ble arrangert et møte med relevante aktører og organisasjoner 16. februar. Her finner du program, referat, invitasjonsliste og presentasjoner som ble holdt på møtet.

Involvering av eksterne aktører i handlingsplanarbeidet

Det er nødvendig med innsats fra flere sektorer for å påvirke kostholdet i befolkningen, og mange aktører må derfor spille på lag. Det brede engasjementet på myndighetsnivå sentralt, må følges opp med involvering av aktører på mange områder i samfunnet. Det vurderes som viktig å tidlig involvere eksterne aktører i prosessen med å utvikle handlingsplanen, både fordi de innehar kunnskap og kompetanse om effektive tiltak, men også fordi de vil være sentrale i gjennomføringen av planen.

Relevante aktører i denne sammenheng er blant andre matprodusenter, næringsmiddelindustri, dagligvarebransje, arbeidsliv, utdanningssektor, forbrukere, helsetjenestene, pleie- og omsorgstjenestene, lokale og regionale myndigheter og frivillige organisasjoner.

Sentrale aktører og organisasjoner ble i slutten av januar invitert til å komme på et møte om Handlingsplan for bedre kosthold. Møtet ble avholdt torsdag 16. februar, og hadde til hensikt å informere eksterne aktører om bakgrunnen for og prosessen med handlingsplanen, vise bredden i arbeidet, og å oppnå kontakt slik at det blir enklere å henvende seg til hverandre videre i prosessen.

Program
Invitasjonsliste
Referat

Innlegg på møtet:

Arvid Libak, politisk rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

Haakon E. Meyer, Nasjonalt råd for ernæring

Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet

Anne Hanshus, Norsk Pensjonistforbund

Anne Kathrine Wahl, Kostforum

Randi Wahlsten, Hedmark Fylkeskommune

Lisbeth Kohls, ICA Norge As

Til toppen