Ny veileder om regelverket som omhandler kjønnslemlestelse

En veileder er nå på plass om regelverk, roller og ansvar i saker som gjelder kjønnslemlestelse. Dette er tiltak nr 1 i Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. (30.05.2008)

Ny veileder om regelverket som omhandler kjønnslemlestelse

En veileder er nå på plass om regelverk, roller og ansvar i saker som gjelder kjønnslemlestelse. Dette er tiltak nr 1 i Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse.

Hovedformålet med veilederen er å skape klarhet om hvordan regelverket knyttet til kjønnslemlestelse er å forstå, om meldeplikt og avvergelsesplikt. Målgruppen for veilederen er ansatte i hjelpeapparatet og skole som kan komme i kontakt med jenter som står i fare for, eller som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse (pdf)

(30.05.2008)

Til toppen