Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ulykker i Norge

Regjeringens nasjonale forebyggingsstrategi "Ulykker i Norge" (2009-2014) er på overordnet nivå, og tar blant annet for seg ulykker i vegtrafikken, arbeidslivet og helsetjenesten. Den tar også for seg ulykker i tilknytning til brann, elektrisitet, forgiftninger, forbrukerprodukter og i skoler og barnehager. Med denne strategien tar regjeringen sikte på å bli i stand til å sette konkrete mål for reduksjon av ulykker frem mot 2014.

I "Ulykker i Norge" - nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade beskrives en overordnet strategi for å oppnå bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet i perioden 2009-2014. Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelse. Personskader som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft i Norge målt i tapte leveår. Spesielt for ulykker med personskader er at det tar relativt mange unge liv, og det er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Omkring 1800 mennesker dør hvert år som følge av ulykke, og omkring en halv million blir behandlet hos lege. Men våre muligheter for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det, og effekten av tiltak kommer raskt. Med bedre data kan man følge denne utviklingen nøyere i årene som kommer.

Ulykker i Norge - nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009–2014) I-1146

Til toppen