Ulykker i Norge

Hvert år dør omkring 1800 mennesker i ulykker i Norge og nær en halv million blir behandlet av lege. Regjeringens nasjonale forebyggingsstrategi "Ulykker i Norge" (2009-2014) er på overordnet nivå, og tar blant annet for seg ulykker i vegtrafikken, arbeidslivet og helsetjenesten. Den tar også for seg ulykker i tilknytning til brann, elektrisitet, forgiftninger, forbrukerprodukter og i skoler og barnehager. Med denne strategien tar regjeringen sikte på å bli i stand til å sette konkrete mål for reduksjon av ulykker frem mot 2014.

Ulykker i Norge - nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009–2014

Til toppen