Seminar om pandemisk influensa- oppsummering

19. februar ble det avholdt et seminar om pandemisk influensa i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte 19. februar et dagsseminar om pandemisk influensa for nøkkelpersoner fra andre departementer og sektorer, offentlige og private. Ca 120 personer deltok. Foredragsholdere var fra Imperial College i London, EUs smittevernkontor ECDC og sentrale helsemyndigheter i England, Finland, Sverige og Norge. I tillegg deltok DSB. Statssekretær Rigmor Aasrud åpnet møtet.

Formålet med seminaret var å gjøre andre sektorer bedre kjent med de potensielle negative konsekvensene av en influensapandemi og planforutsetingene som gjelder for pandemiplanleggingen i alle sektorer. Seminaret var lagt opp med sikte på å utgjøre et grunnlag for helsesektorens og andre sektorers revisjon av beredskapsplaner slik at de tar høyde for et utbrudd av pandemisk influensa.

Seminaret er også en del av den innledende planleggingen frem mot en pandemiøvelse som Justis- og politidepartementet skal gjennomføre høsten 2009 (Øvelse SNØ 2009) i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Oversikt over dokumentene fra semiaret: 


 

Til toppen