Skole og barnehage

Barnehage og skole er viktige arenaer for å fremme gode matvaner

  • Helsedirektoratet utgir retningslinjer for skolemåltidet og mat og måltider i barnehager. Det er videre utviklet pedagogisk materiell og foretatt kartlegginger av mat og måltid i barnehagene 2005 og 2011.  
  • Helse- og omsorgsdepartementet bevilger midler til abonnementsordningen Skolefrukt.
  • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal være en ressurs, og støtte opp om arbeidet med mat og måltider, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler. Les mer om senteret.
  • Prosjekt fysisk aktivitet og måltider i skolen var et samarbeide mellom utdannings- og helsemyndighetene. Gode modeller for å øke fysisk aktivitet i skolehverdagen og gode rammer for skolemåltider er utviklet gjennom en prosjektperiode. Endelig rapport var klar høsten 2008
  • Forsøk med utvidet skoledag: Måltider har vært en del av utprøvingen av forsøket med utvidet skoledag. Forsøket er evaluert.

 

Til toppen