Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer - invitasjon til møte

Møte om ernæringsmerking/symbolmerking av matvarer 9. februar 2006

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til et arbeid for å komme fram til en norsk holdning om en mulig felles nordisk ernæringsmerking/symbolmerking på matvarer. Bakgrunnen for initiativet er vedtak fattet i Nordisk Ministerråd. For å ha et bredest mulig grunnlag for et standpunkt, ble det arrangert et møte 9.februar med innspill fra ulike aktører. Les mer om arbeidet og bakgrunn i invitasjonen.

Invitasjonen
Påmeldte til møtet

Innlegg fra møtet: Forbrukerrådet, Nestlé, Kostforum, Coop, Mattilsynet,
Næringsmiddelsbedriftenes Landsforening

Informasjon om Handlingsplan for bedre kosthold finnes i eget menypunkt under Tema.

Til toppen