Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vitenskapskomié for mattrygghet - sammensetning av hovedkomité og faggrupper

Vitenskapskomié for mattrygghet – sammensetning av hovedkomité og faggrupper

Hovedkomiteen

Arbeidsområde: Saker av prinsipiell og overgripende natur og prinsipper og retningslinjer for arbeidet, koordinering av tversgående problemstillinger og spørsmål som faller utenfor faggruppenes områder.

Leder

Institusjon

Åshild Krogdahl

NVH, Oslo

Nestleder

Bjørn Næss

VI, Oslo

Medlemmer

Hilde Kruse

Leder av gruppe1: Hygiene og smittestoffer

VI, Oslo

Erik Dybing

Leder av gruppe 2: Plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler

FHI, Oslo

Ingolf Nes

Leder av gruppe 3: GMO

NLH, Ås

Jan Alexander

Leder av gruppe 4: Tilsetningsstoffer, aromaer, matemballasje og kosmetikk

FHI, Oslo

Janneche Utne Skåre

Leder av gruppe 5: Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden

VI, Oslo

Anne-Katrine Haldorsen

Leder av gruppe 6: Fôr til terrestriske og akvatiske dyr

NIFES, Bergen

Martinus Løvik

Leder av gruppe 7: Ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi

FHI, Oslo

Wenche Farstad

Leder av gruppe 8: Dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern)

NVH, Ås

Lene Frost Andersen

UiO , Oslo

Georg Kapperud

FHI, Oslo

Øyvind Lie

NIFES, Bergen

Judith Narvhus

NLH, Ås

Leif Sundheim

Planteforsk, Ås

Faggruppene

Gruppe 1: Hygiene og smittestoffer

Arbeidsområde: Mikrobiologiske og hygieniske spørsmål, herunder forurensning med og overføring av humanpatogene mikroorganismer og andre biologiske risikofaktorer som TSE.

Bruk av vaske- og desinfeksjonsmidler og resistensproblematikk, inklusive overføring av resistens til patogener.

Leder

Institusjon

Hilde Kruse

VI, Oslo

Medlemmer

Leiv Sigve Håvarstein

NLH, Ås

Georg Kapperud

FHI, Oslo

Jørgen Lassen

FHI, Oslo

Bjørn Tore Lunestad

NIFES, Bergen

Truls Nesbakken

Fagsenteret for kjøtt

Espen Rimstad

NVH, Oslo

Lucy Robertson

NVH, Oslo

Eystein Skjerve

NVH, Oslo

Yngvild Wasteson

NVH, Oslo

Gruppe 2: Plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler

Arbeidsområde: Bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i maten, plantesykdommer og skadedyr som representerer trusler mot norsk plantehelse. Jordforbedringsmidler og biocider kan være/kan bli aktuelt.

Leder

Institusjon

Erik Dybing

FHI, Oslo

Medlemmer

Ole Martin Eklo

Planteforsk, Ås

Hans R. Gislerød

NLH, Ås

Trond Hofsvang

Planteforsk, Ås

Edel Holene

Statens legemiddelverk, Oslo

Torsten Källqvist

NIVA, Oslo

Janneche Utne Skåre

VI, Oslo

Leif Sundheim

Planteforsk, Ås

Anne Marte Tronsmo

NLH, Ås

Gruppe 3: GMO

Arbeidsområde: Genmodifiserte organismer (planter, dyr og mikroorganismer) beregnet for mat og matproduksjon.

Leder

Institusjon

Ingolf Nes

NLH, Ås

Medlemmer

Knut G. Berdal

NVH, Oslo

Grethe Foss

Bioteknologinemnda, Oslo

Leiv Sigve Håvarstein

NLH, Ås

Casper Linnestad

Bioteknologinemnda, Oslo

Martinus Løvik

FHI, Olso

Arne Mikalsen

FHI, Oslo

Audun H. Nerland

HI, Bergen

Gruppe 4: Tilsetningsstoffer, aromaer, matemballasje og kosmetikk

Arbeidsområde: Tilsetningsstoffer, aromastoffer, produksjonshjelpestoffer (for eksempel ekstraksjonsmidler), emballasje, materialer og gjenstander i kontakt med mat og drikkevann, kjemikalier som brukes i vannbehandling, rester av vaske- og desinfeksjonsmidler. Kosmetikk og kroppspleieprodukter skal også ivaretas i denne gruppen.

Leder

Institusjon

Jan Alexander

FHI, Oslo

Medlemmer

Per Helsing

Rikshospitalet, Oslo

Trine Husøy

FHI, Oslo

Kristine Naterstad

Matforsk, Ås

Jan Erik Paulsen

FHI, Oslo

Tore Sanner

Radiumhospitalet, Oslo

Inger-Lise Steffensen

FHI, Oslo

Gruppe 5: Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden

Arbeidsområde: Miljøgifter og andre forurensende stoffer, prosessfremkalte stoffer, naturlige toksiner, rester av veterinær- og humanmedisinske preparater langs hele matkjeden.

Leder

Institusjon

Janneche Utne Skåre

VI, Oslo

Medlemmer

Jan Alexander

FHI, Oslo

Tore Aune

NVH, Oslo

Marc Berntssen

NIFES, Bergen

Kari Grave

Rikshospitalets apotek avd. NVH, Oslo

Kåre Julshamn

NIFES, Bergen

Helle Knutsen

FHI, Oslo

Helle Margrete Meltzer

FHI, Oslo

Ole Bent Samuelsen

HI, Bergen

Gruppe 6: Fôr til terrestriske og akvatiske dyr

Arbeidsområde: Produksjonsmetoder, råvarer, tilsetningsstoffer og andre stoffer i fôr til dyr på land og i vann.

Leder

Institusjon

Anne-Katrine Haldorsen

NIFES, Bergen

Medlemmer

Marit Aursand

SINTEF, Trondheim

Aksel Berntoft

VI, Oslo

Marc Berntssen

NIFES, Bergen

Arne Flåøyen

VI, Oslo

Gro-Ingunn Hemre

NIFES, Bergen

Magny Thomassen

NLH, Ås

Harald Volden

NLH, Ås

Gruppe 7: Ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi

Arbeidsområde: Human ernæring, dietetiske produkter, berikning, kosttilskudd, matvareallergi, og ny mat (dvs. mat som ikke har vært i tradisjonell bruk og som må godkjennes før bruk). Vurdering av helsepåstander.

Leder

Institusjon

Martinus Løvik

FHI, Oslo

Medlemmer

Lene Frost Andersen

UiO, Oslo

Livar Frøyland

NIFES, Bergen

Ragnhild Halvorsen

Rikshospitalet, Oslo

Margaretha Haugen

FHI

Kåre Julshamn

NIFES, Bergen

Judith Narvhus

NLH, Ås

Helle Margrete Meltzer

FHI, Oslo

Jan Erik Paulsen

FHI, Oslo

Gruppe 8: Dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern)

Arbeidsområde: Dyrehelse og dyrevelferd med relasjon til matproduksjon.

Lleder

Institusjon

Wenche Farstad

NVH, Oslo

Medlemmer

Bjarne Braastad

NLH, Ås

Knut E. Bøe

NLH, Ås

Arne Flåøyen

VI, Oslo

Kåre Fossum

Bjørn Gjerde

NVH, Oslo

Brit Hjeltnes

VI, Oslo

Tore Håstein

NVH, Oslo

Jon-Erik Juel

HI, Bergen

Rune Waagbø

NIFES, Bergen

Forkortelse for faginstitusjonene medlemmene arbeider ved:

NVH: Norges veterinærhøyskole

VI: Veterinærinstituttet

FHI: Nasjonalt folkehelsesinstitutt

NLH: Norges landbrukshøyskole

NIFES: Norsk institutt for ernæring- og sjømatforsking

UiO: Universitetet i Oslo

NIVA: Norsk institutt for vannforskning

HI: Havforskningsinstitutte

Til toppen