Åpning av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU)

2. februar åpnet Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede (NAKU). NAKU skal være et sentralt fagmiljø som bidrar til utvikling av det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming.

Kompetansemiljøet skal være et sentralt fagmiljø som bidrar til utvikling av det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning.

Kompetansemiljøet skal være en tverrfaglig brobygger mellom forskning, utdanning, helse- og sosialtjenestene og andre tjenester i kommunene og helseforetakene som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshemning. Kompetansemiljøets viktigste målgruppe er ansatte i kommunene. Det skal være et nært forhold til praksisfeltet, og det skal legges til rette for brukerinnflytelse gjennom samarbeid med utviklingshemmedes organisasjoner.

Les mer på hjemmesidene til NAKU her

Til toppen