Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Helse og omsorgsdepartementet arbeider med oppfølging av innstilling fra Bernt-utvalget (NOU 2004:15) , der det er foreslått en ny felles lom om sosial- og helsetjenester i kommune.

Oppfølgingsarbeidet har vist at flere problemstillinger må utredes nærmere, bl.a. forholdet til annen helselovgivning, særlig pasientrettighetsloven og helsepersonelloven. Departementet tar sikte på å sende ut et høringsnotat våren 2007.

Til toppen