Barn og fastlege

Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme adresse, plasseres barnet på samme liste som mor. Der foreldre har felles foreldreansvar og forskjellig adresse, plasseres barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregisteradresse som barnet.
Den som har foreldreansvaret velger/bytter eventuelt fastlege på vegne av barn under 16 år.
Det er også mulig å la barna stå utenfor fastlegeordningen.


Kan jeg som har fylt 16 år velge fastlege selv?
Ja, når du fyller 16 får du brev fra NAV Helsetjenesteforvaltning med informasjon om fastlegeordningen og kan velge fastlege selv.

Til toppen