Blir framtidens eldre sykere eller friskere?

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Foredrag av Grete Botten og Terje Hagen

Blir framtidens eldre sykere eller friskere?

Foredrag av Grete Botten og Terje Hagen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo ved konferansen ved konferansen Ny tid – ny omsorg, 7 september 2004

Les foredraget her.