Forskning knyttet til handlingsplan for eldreomsorgen

Brevik, I (2002): Handlingsplan for eldreomsorgen – regional stats kontroll med kommunenes bruk av øremerkete tilskudd. NIBR-rapport 2002:18

Brevik, I (2003): Handlingsplan for eldreomsorgen – Kommunenes vurdering av planen som redskap for utbygging av omsorgstjenestene. NIBR-notat 2003:114.

Næss, S. (2003): Ikke helt etter planen. Dokumentasjonsrapport om hjelpetrengende eldres erfaringer før og etter Handlingsplan for eldreomsorgen. Rokkansenteret rapport nr. 1 2003

Næss, S. (2003): I tøffeste laget? Dokumentasjonsrapport om arbeidssituasjonen til ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Rokkansenteret rapport nr. 9 2003

Romøren, T. I. og Svorken, B. (2003): Velferdsstat og velferdskommune. Iverksettingen av "Handlingsplan for eldreomsorgen" i kommunene i Nord-Trøndelag". NOVA rapport 12/2003.

St.meld.nr. 50 (1996-1997) Handlingsplan for eldreomsorgen – Trygghet, respekt og kvalitet, Sosial- og helsedepartementet.

St.meld.nr.28 (1999-2000) Innhold og kvalitet i tjenestene - Omsorg 2000, Sosial- og helsedepartementet.

St.meld.nr.31 (2001-2002) Avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen ”Fra hus til hender”, Sosialdepartementet.

Toresen, J (2003): Handlingsplan for eldreomsorgen – virkninger på kapasitet, dekning og årsverksforbruk. NIBR-rapport 2003:11

Toresen, J (2003): Handlingsplan for eldreomsorgen – Mindre ulikhet i dekning og årsverksforbruk? NIBR-notat 2003:113.

Ytrehus, S. og Fyhn, A. B. (2006): Bufast, Bjørvika og Benidorm – Boligplaner og boligønsker for eldre år. FAFO-rapport 511

Ytrehus, S. og Fyhn, A. B. (2006): Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70 åringer i fire lokalområder. FAFO-rapport 512

Til toppen