Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst

For ytterligere informasjon om lovverk knyttet til helse- og omsorgstjenesten vises det til www.lovdata.no

Til toppen