Framtidige utfordringer i pleie- og omsorgssektoren

Foredrag av Ivar Brevik, NIBR

Framtidige utfordringer i pleie- og omsorgssektoren

Foredrag av Ivar Brevik, NIBR, ved konferanse i regi av Helsedepartemenntet og Sosialdepartementet om Ny tid - ny omsorg, 06.09.04

Les foredraget (Word-dokument)

Til toppen