Handlingsplan for eldreomsorg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Her skal tekst fra ODIN importeres i sin helhet.
http://www.odin.no/hod/norsk/dok/andre_dok/handlingsplaner/eldreplan/bn.html