Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk kan gi eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendige liv også når helsen blir redusert.

I 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet ut rundskriv I-2/2016 Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene. Rundskrivet beskriver hvordan kommunene kan bruke forebyggende hjemmebesøk som del av sitt tilbud til eldre.

Formålet med forebyggende hjemmebesøk er å hente frem den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk og aktiv lengst mulig. Hjemmebesøk er også en arena der eldre i kommunen kan få kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur og frivillig sektor.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet gitt ut en veileder om forebyggende hjemmebesøk. Veilederen skal være til hjelp for kommunene ved å klargjøre hvordan et slikt tilbud kan etableres og hvordan hjemmebesøket kan gjennomføres.  

I veilederen beskrives ulike samtaletemaer som kan være aktuelle ved hjemmebesøk. Det kan for eksempel være bolig, ernæring, sosialt fellesskap, legemidler eller velferdsteknologi. Hjemmebesøk bør handle om den enkeltes ressurser og strategier for å mestre hverdagen. Tilbudet skal bidra til refleksjon og inspirere til å ta ansvar for egen helse. Spørsmålet "Hva er viktig for deg?" kan bidra til refleksjon rundt den enkeltes ressurser, tanker om hverdagsmestring og ansvar for egen helse.