Helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012 til erstatning for kommunehelsetjenesteloven og deler av sosialtjenesteloven. Samtidig ble det foretatt endringer i svært mange andre sentrale lover, herunder spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

På denne siden legger departementet fortløpende ny informasjon. Dette kan være nye forskrifter, rundskriv, veiledninger, sentrale brev og tolkningsuttalelser.

Les den nye Helse- og omsorgstjenesteloven på Lovdatas nettsider

Forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven finner du her

Spørsmål og svar om helse- og omsorgstjenesteloven

Brev fra departementet som gir informasjon om endringene

Nye forskrifter som er vedtatt med hjemmel i ny helse- og omsorgstjenestelov, med virkning fra 1. januar 2012

Departementet har utarbeidet uoffisielle lovspeil for ny og tidligere lovgivning

Kongelige resolusjoner vedrørende lovens ikrafttreden og forskrifter ble vedtatt 16. desember 2011