Kongelige resolusjoner til Helse- og omsorgstjenesteloven

Følgende kongelige resolusjoner vedrørende lovens ikrafttreden og forskrifter ble vedtatt 16. desember 2011:

  1. Kongelig resolusjon om delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
  2. Kongelig resolusjon om delegasjon av kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som følge av ikraftsetting av helse- og omsorgstjenesteloven
  3. Kongelig resolusjon om forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket
  4. Kongelig resolusjon om forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
  5. Kongelig resolusjon om forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
  6. Kongelig resolusjon om forskrift om endringer i forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften)
Til toppen