Lovspeil for ny og tidligere lovgivning

Disse lovspeilene er ment som et praktisk hjelpemiddel for de som skal sette seg inn i forslaget til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov fremmet ved Prop. 91 L (2010-2011). Dokumentene er foreløpig og vil oppdateres ved behov. Dokumentene er ikke et offisielt vedlegg til lovforslaget. Lovspeilene erstatter ikke tekstlig omtale i Prop. 91 L (2010-2011). Det kan forekomme at enkelte henvisninger er ukorrekte eller ufullstendige. Konferer derfor først og fremst proposisjonen.

Departementet har utarbeidet lovspeil for ny og tidligere lovgivning:

Disse lovspeilene er ment som et praktisk hjelpemiddel for de som skal sette seg inn i forslaget til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov fremmet ved Prop. 91 L (2010-2011). Dokumentene er foreløpig og vil oppdateres ved behov. Dokumentene er ikke et offisielt vedlegg til lovforslaget. Lovspeilene erstatter ikke tekstlig omtale i Prop. 91 L (2010-2011). Det kan forekomme at enkelte henvisninger er ukorrekte eller ufullstendige. Konferer derfor først og fremst proposisjonen.

Uoffisielt lovspeil for ny helse- og omsorgstjenestelov (pdf)

Uoffisielt lovspeil for kommunehelsetjenesteloven - sammenlignet med ny lov (pdf)

Uoffisielt lovspeil for pasient- og brukerrettighetsloven (pdf)

Uoffisielt lovspeil for sosialtjenesteloven - sammenlignet med ny lov (pdf)