Klageadgang

Kan jeg klage på at jeg ikke får den fastlegen jeg ønsker?
Nei, men du kan klage til kommunen dersom du ikke får fastlege. Kommunen er også pliktig til å sørge for tilstrekkelig legekapasitet til legebytte og ny vurdering. I tillegg skal kommunen sørge for kapasitet hos fastlegene samlet sett til å ta imot studenter, pendlere m.fl. som har fastlege annet sted, samt tilreisende/turister og personer som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Hvor kan jeg få hjelp dersom jeg ikke ønsker å være med i fastlegeordningen?
Kommunen har i henhold til kommunehelsetjenesteloven plikt til å sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Kommunen må derfor ta høyde for å kunne gi slik hjelp til alle, uansett om de er med i eller står utenfor fastlegeordningen.
Alle leger har etter helsepersonelloven plikt til å yte øyeblikkelig hjelp.
Dersom du går til en fastlege, vil du måtte betale en høyere egenandel enn innbyggere som er med i fastlegeordningen.

Dersom jeg ønsker å melde meg ut av fastlegeordningen?
Gå inn på www.nav.no, klikk på Helsetjenester øverst til høyre og deretter på MinFastlege, eller direkte på MinFastlege, eller ring NAV Helsetjenesteforvaltning på telefon 810 59 500.

Til toppen