Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Formålet med denne loven er
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Ekstern lenke: Loven i fulltekst

For ytterligere informasjon om lovverk knyttet til helse- og omsorgstjenesten vises det til www.lovdata.no

Til toppen