Ny stortingsmelding om tannhelse

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om tannhelsetjeneste. I 2005 leverte et offentlig utvalg sin innstilling med forslag til endringer på tannhelsefeltet, jf. NOU 2005:11 ”Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet”.

Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet, et godt tilbud til de som trenger det mest NOU 2005:11

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om tannhelsetjenesten. Viktig grunnlagsmateriale for stortingsmeldingen er NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Sentrale temaer som vil bli drøftet er blant annet pasientrettigheter og offentlig stønad til tannbehandling.

Til toppen