Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rusarbeid og psykisk helsearbeid

Målet med rusarbeid og psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Det er en sterk sammenheng mellom psykiske lidelser og problemer med rusmidler. Dette må gjenspeiles i kommunenes tjenestetilbud.

Kommunale erfaringer viser at arbeidsfeltene psykisk helsearbeid og rusarbeid har flere felles trekk i form av faglig tilnærming innen metoder for sosialt arbeid, arbeid med rus og avhengighet, psykisk helsearbeid, habilitering og rehabilitering.

Tilrettelegging av tjenestene og oppfølging i forhold til arbeidsliv, aktiviteter, oppfølging i bolig og sosial fungering må ta hensyn til at brukerne kan ha ulikt funksjonsnivå.

Til toppen