Samhandlingsreformen på samisk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå foreligger en kortversjon av Stortingsmelding nr 47 ( 2008-2009) ”Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted- til rett tid” på samisk, herunder et eget kapitel som omhandler særskilte utfordringer for den samiske befolkningen.

Nå foreligger en kortversjon av Stortingsmelding nr 47 ( 2008-2009) ”Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted- til rett tid”  på samisk, herunder et eget kapitel som omhandler særskilte utfordringer for den samiske befolkningen.