Arbeidslagsmodellen i Kongsberg

Arbeidslagsmodellen er en ny måte å organisere og drive det tverrenhetlige forebyggende arbeidet på der arbeidsoppgavene spenner over flere fag og ansvarsområder – i dette tilfellet innen barn og oppvekst.

Kongsberg kommune har fire arbeidslag:
1. Forebyggende ungdomsarbeid
2. Koordinerende team
3. Inn på tunet
4. Folkehelse

Arbeidslagene for Inn på tunet og folkehelse er en modell for aktiv samhandling, resultat og prosessarbeid mellom helsetjenesten, barnevernet, NAV, skole, barnehage, næringslivet (gårder), drift og utvikling, kultur, pleie og omsorg.

Frisklivsaspektet er i ivaretatt i ved at brukere får tilbud om tjenester som er helsefremmende og gir mestring og økt livskvalitet gjennom tiltak i skolen og grønn omsorg.

Mål:
Å aktivt bidra til at helse i plan, forebygging og tidlig intervensjon er førende prinsipp for kommunale tjenester.

Les mer hos Helsedirektoratet.

Til toppen