JordmorHeim i Fjell

JordmorHeim i Fjell tilbyr heimebesøk etter fødsel. Barselkvinner og nyfødde som er skriven ut før føllings prøve er tatt, får barselomsorg på kommunalt nivå. Ordninga omfattar omtrent 65 prosent av alle barselkvinner i Fjell.

JordmorHeim i Fjell tilbyr heimebesøk etter fødsel. Barselkvinner og nyfødde som er skriven ut før føllings prøve er tatt, får barselomsorg på kommunalt nivå. Ordninga omfattar omtrent 65 % av alle barselkvinner i Fjell.

Oppfølgingstida er primært den fyrste veka etter fødsel. Den nye familien slepp å reise tilbake til sjukehuset for barselpoliklinikk og prøvetaking. Jordmor i kommunen tilbyr barselomsorg til barselkvinna og den nyfødde.

Mål

  • Gjennom samhandling med helseføretaket tilby kontinuitet og flyt gjennom graviditet, fødsel og barseltid
  • Styrke barselomsorga ved tidleg heimreise
  • Tette gapet mellom utskriving etter fødsel til helsesøster tar kontakt
  • Skape ro og tryggleik heime for å sikre god tilknyting og helse

Les mer hos Helsedirektoratet.

Til toppen