Tverrfaglig samarbeidssystem i Lørenskog

Det tverrfaglige samarbeidssystemet ivaretar kommunens tverrfaglige møter (TFM), som er faste møter på alle helsestasjoner, barnehager og skoler. TFM er et lavterskel tilbud til foreldre og enheter som har behov for en tverrfaglig analyse av et problem.

Det tverrfaglige samarbeidssystemet ivaretar kommunens tverrfaglige møter (TFM), som er faste møter på alle helsestasjoner, barnehager og skoler. TFM er et lavterskel tilbud til foreldre og enheter som har behov for en tverrfaglig analyse av et problem. I TFM sitter foreldre sammen med representant for enheten, pp-rådgiver, helsesøster og representant fra barnevernet. Styrken til TFM er foreldrenes tidlige deltagelse i en bekymring.

Tiltakene føres ned i en handlingsplan, for så å bli vurdert i neste møte.

Systemet ivaretar også kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen og andre tiltak som krever en tverrfaglig sammensetning.

Mål

Å sikre at kommunen har høye ambisjoner og fokus på forebyggende arbeid for barn og unge.

Les mer hos Helsedirektoratet.

Til toppen