Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lokalmedisinsk senter

Et lokalmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester. Dette kan være tjenester før sykehusbehandling eller etter sykehusbehandling.

Tjenester ved lokalmedisinske sentre kan også erstatte behandling på sykehus. Pasienter skal slippe å reise mange mil til sykehus for å få enkel oppfølging og behandling hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud på et lokalmedisinsk senter i nærmiljøet sitt.

Når kommune og sykehus samlokaliserer tjenester vil det sikre befolkningen nærhet til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fagmiljøet vil også bli større, noe som kan gjøre det enklere å rekruttere helsepersonell. 

Hvilke funksjoner som bør legges til et lokalmedisinsk senter må vurderes ut fra lokale forhold og behov. Det er viktig å se på muligheter for å samlokalisere funksjoner for utsatte pasientgrupper med behov for langvarige tjenester.

En samlokalisering av flere tjenester vil gjøre det enklere å bygge opp døgnplasser for observasjon. Samlokalisering vil også gagne tjenester som habilitering, rehabilitering og lindrende behandling.

Avtaler mellom kommuner og sykehus om lokalmedisinske sentre bør forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner.

Det blir opprettet et nasjonalt nettverk som skal støtte opp under arbeidet med reformen gjennom informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner.  Nettverket vil være operativt fra midten av august.

Prop. 91 L (2010–2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Omtale i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no.

Helsedirektoratet
Telefon 810 200 50

Det nasjonale nettverket ved prosjektdirektør Tor Åm
Tor.am@hod.dep.no
Tlf. 911 12 137


 

Til toppen