Sats på flere faggrupper

Innspill fra Aktivitørenes Landsforbund

Sats på flere faggrupper

"Det er i dag stor mangel på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, men ved også å satse på andre faggrupper som aktivitører, ergoterapeuter, vernepleiere og fysioterapeuter vil dette heve det tverrfaglige kompetansenivået innen omsorgen betraktelig", sier Aktivitørenes Landsforbund i sitt innspill til meldingsarbeidet.

Til toppen