Brev om kvinners adgang til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt ut et brev til regionale helseforetak og landets helseforetak for å informere om kvinners adgang til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev før behandling som kan skade befruktningsdyktigheten påbegynnes.

Brev om kvinners adgang til å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev

Brevet finnes her i PDF-format.

Til toppen