Assistert befruktning

Med assistert befruktning forstås to ting: Inseminasjon og befruktning utenfor kroppen (IVF).

Inseminasjon innebærer innføring av sæd i en kvinne på annen måte enn ved samleie.

Befruktning utenfor kroppen innebærer befruktning av kvinnens egg utenfor kvinnens kropp, såkalt in vitro fertilisering (IVF).

For hvem?

Kvinner som er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold kan få assistert befruktning. 

Etter at felles ekteskapslov trådte i kraft 1. januar 2009 er kvinner i lesbiske parforhold likestilt med kvinner i heterofile parforhold med hensyn til rett til assistert befruktning.

Enslige kvinner kan ikke få assistert befruktning.

Når er det aktuelt?

Inseminasjon kan kan være aktuelt når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av en alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold.

Videre kan inseminasjon i særskilte tilfeller finne sted dersom kvinnen er bærer av alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom, slik at behandling av sæd for å bestemme barnets kjønn kan foretas i den hensikt å hindre at sykdommen videreføres til barnet.

Befruktning utenfor kroppen kan finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet.  

For befruktning utenfor kroppen faller kravet om befruktningsudyktighet bort når vilkårene for preimplantasjonsdiagnostikk er oppfylt, se eget punkt om preimplantasjonsdiagnostikk.

Til toppen