Definisjoner

Definisjoner av begreper innen bioteknologien

Assistert befruktning
Med assistert befruktning forstås befruktning utenfor kroppen eller inseminasjon.

Inseminasjon
Innføring av sæd i en kvinne på annen måte enn ved samleie.

IVF
IVF er en forkortelse for in vitro fertilisering, som innebærer at egg som er hentet ut fra eggstokkene til kvinnen legges sammen med spermier fra mannen i et ”prøverør” hvor befrukting kan skje.

ICSI
ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon) er en form for befruktning utenfor kroppen. ICSI-metoden går ut på at en sædcelle injiseres i et ubefruktet egg med en mikropipette, slik at egget blir befruktet.

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)
PGD (Pre-implantation Genetic Diagnosis) er genetisk undersøkelse av et befruktet egg før det settes inn i livmoren.

Vevstyping/HLA
Vevstyping i forbindelse med PGD innebærer at man undersøker hvilken vevstype et befruktet egg har før man setter det inn i livmoren.

PGS/Genetisk screening
Pre-implantation Genetic Screening (PGS) representerer en ny bruk av PGD. Metoden kan benyttes for å diagnostisere kromosomavvik i befruktede egg før de implanteres i livmoren. Til forskjell fra ”vanlig” PGD, foreligger det ikke her en kjent risiko genetisk for at barnet kan få en alvorlig, arvelig sykdom.

Fosterdiagnostikk
Fosterdiagnostikk er undersøkelse av et foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper, eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret.

Kloning
Kloning er teknikker for å fremstille arvemessig like individer

Genetiske undersøkelser
Med genetiske undersøkelser menes analyser av menneskets arvestoff som har til hensikt å gi informasjon om menneskelige arveegenskaper.

Genterapi
Med genterapi menes overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner.

Til toppen