Felles ekteskapslov

Da felles ekteskapslov trådte i kraft 1. januar 2009 ble det gjort en endring i bioteknologiloven som innebærer en rett for lesbiske samboere og ektefeller til å bli vurdert for assistert befruktning - på linje med heterofile par.

Se Barne, Likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmeside for mer informasjon om felles ekteskapslov


 

Til toppen