Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er undersøkelse av et foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper, eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret.

Vilkårene for fosterdiagnostikk er ikke lovregulert, men foreligger i retningslinjer som helsetjenesten forholder seg til.

Disse kan få tilbud

Etter disse retningslinjene kan tilbud om fosterdiagnostikk gis til:

  • Gravide som vil være 38 år eller eldre ved termin.
  • Gravide, i de tilfeller der kvinnen selv eller hennes partner
    – tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik. Et eksempel er kromosomfeil.
    – har økt risiko for alvorlig sykdom hos fosteret, dersom tilstanden kan påvises. Eksempler er en del arvelige sykdommer.
    – bruker medisiner som kan skade fosteret, for eksempel ved epilepsi hos mor. 
  • Gravide som har fått påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret ved en ultralydundersøkelse.
  • I spesielle tilfeller, gravide som er i en vanskelig livssituasjon og mener at de ikke vil klare den ekstra belastning et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre.

Står fritt

Den gravide står fritt til å velge om hun vil benytte seg av et tilbud om fosterdiagnostikk. Det er også den gravide selv som må avgjøre hva hun vil gjøre hvis undersøkelsene viser at fosteret har utviklingsavvik.

I en brosjyre som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2005 informeres det om muligheten til å få utført genetisk fosterdiagnostikk i Norge (IS-1313).

Til toppen