Genterapi

Med genterapi menes overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner, jf. biotl. § 6-1. Slik terapi kan bare benyttes etter godkjenning fra Sosial- og helsedirektoratet og etter samtykke fra den som skal behandles.

Med genterapi menes overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner, jf. biotleknologiloven § 6-1.

Slik terapi kan bare benyttes etter godkjenning fra Helsedirektoratet (delegert myndighet) og etter samtykke fra den som skal behandles.

Genterapi er bare tillatt for behandling eller forebygging av alvorlig sykdom, og er forbudt på foster og befruktede egg.

Genterapi er foreløpig en behandlingsform på et tidlig stadium, og er på det nåværende tidspunkt ikke aktuelt å bruke i noen særlig grad.

Til toppen