Kloning

Med kloning menes teknikker for å fremstille arvemessig like individer. Bioteknologiloven forbyr enhver form for kloning av menneskeceller, terapeutisk så vel som reproduktiv.

Med kloning menes teknikker for å fremstille arvemessig like individer.

Teknikken går ut på å fjerne cellekjernen i et ubefruktet egg (det er kjernen som inneholder arvestoffet), og sette inn cellekjernen fra en somatisk kroppscelle (for eksempel en hudcelle) fra et født individ.

Ved hjelp av elektrisk stimulering og/eller kjemiske signaler vil egget kunne begynne å dele seg som om det var befruktet med en sædcelle.

Bioteknologiloven forbyr enhver form for fremstilling av menneskeembryoer ved kloning, terapeutisk så vel som reproduktiv.

Det er også forbudt å fremstille embryoer ved kloning ved at arvematerial fra mennesker settes inn i dyr.

Til toppen