Alternative behandlere

Det er ulike former for alternativ behandlings- og terapiformer som tilbys i Norge. Omfanget av tilbud og behandlere har økt de siste årene. Alternativ behandling tilbys både av utøvere som er autorisert som helsepersonell etter helsepersonelloven og av utøvere som ikke er autorisert. Enkelte former for alternativ behandling tilbys i varierende grad i den ordinære helsetjenesten.

NAFKAM  er et eget forskningssenter  for komplementær og alternativ behandling ved Universitetet i Tromsø. NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge flerfaglig forskning. I tillegg jobber senteret innen feltene undervisning, rådgivning, internasjonalt/nasjonalt samarbeid og informasjon.
NAFKAM gir informasjon til brukere og helsepersonell om ulike alternativ behandlingsformer som tilbys. Det er videre etablert egen registerordning for utøvere av behandlingsformer (Brønnøysundregistrene). Relevant informasjon om alternative behandlere kan også fås gjennom SABORG som er en sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner. 

Relevante lenker:

www.nafkam.no/
www.saborg.no
www.lovdata.no