Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Det ble i 2009 etablert et tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag. Drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene ble i forbindelse med forvaltningsreformen overført til fylkeskommunene fra 1.1.2010, jmf. Ot.prp. 10 (2008-2009) gjennomføring av forvaltningsreformen. Det ble i den forbindelse bestemt at midlene skal øremerkes i en avgrenset periode, og at tidspunkt for en eventuell innlemming av midlene skulle ses i sammenheng med Omsorgsplan 2015, som tilskuddet er en del av. En innlemming av midlene vil i så fall innebære at finansieringen av fagskoleutdanningene innenfor helse- og sosialfag ikke opphører, men inngå i rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget vil overlevere en NOU til kunnskapsministeren 15. desember 2014. Utvalget skal blant annet vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Se nettsidene til Kunnskapsdepartementet for nærmere informasjon.

Til toppen