Utdanning og autorisasjon/lisens som helsepersonell

Her finner du informasjon om hvordan du kan bli helsepersonell.

Dersom du ønsker å arbeide som helsepersonell i Norge, finner du mer informasjonen om dette hos Helsedirektoratet. Der er blant annet informasjon om de ulike utdanningsinstitusjonene, om studiefinansiering og adresse til de ulike yrkesorganisasjonene.

Enkelte helsepersonellgrupper har rett til autorisasjon/lisens etter helsepersonelloven.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider.