Aktuelle saker om helseberedskap

Viser 1-20 av 84 treff.

 • Ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten

  06.09.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten.

 • Mandat for utredning av framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten

  06.09.2019 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Bakgrunn Luftambulansen er en viktig del av en helhetlig akuttmedisinsk kjede. Norges geografi og befolkningens bosetningsmønster gjør at luftambulansetjenesten er sentral for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom og skade.

 • Sylvi Listhaug er ny eldre- og folkehelseminister

  03.05.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Sylvi Listhaug (Frp) er 3.mai utnemnd til ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet. Ho tek over for partifelle Åse Michaelsen.

 • Statsbudsjettet 2019: Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for alvorlig psykisk syke ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

 • Norges helsesamarbeid med EU

  28.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Både i EU-landene og Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. EU-landene samarbeider likevel i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. På områder som helsesikkerhet, næringsmidler, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.

 • Nytt ebolautbrudd i DR Kongo – Norge sender spesialister

  21.08.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Det har vært et nytt ebolautbrudd i Den demokratiske republikken Kongo. Regjeringen har besluttet å bidra med 10 millioner kroner til den humanitære responsen på dette utbruddet.

 • Norge bidrar til innsatsen mot ebolautbruddet i DR Kongo

  25.05.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å bidra med ti millioner kroner til Verdens Helseorganisasjons (WHOs) respons til det pågående ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. To millioner av dette går til å finansiere norsk utstyr og personell til opplæring av helsepersonell via WHO.

 • Norge får som første land spesialtrent innsatsteam for helsekriser

  02.02.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Neste gang en krise rammer, nasjonalt eller internasjonalt, kan norsk personell stå klare til å ta imot pasienter innen 48 timer uansett hvor i verden krisen rammer.

 • Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan

  01.01.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2018 fastsettes ny utgave av Nasjonal helseberedskapsplan. Nasjonal helseberedskapsplan er overordnet rammeverk for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

 • Krisescenarioer 2017: «Utbrudd av multiresistent bakterie i Vestfold»

  22.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Krisescenarior 2017 beskriver et nytt scenario om utbrudd av en multiresistent bakterie i Vestfold.

 • Enklere overgang fra fengsel til samfunn

  18.06.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Innsatte i fengsel må følges opp når de løslates. Regjeringen vil gjøre det enklere å få arbeid, utdanningstilbud, bolig, og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser.

 • Sykehuskartet er tegnet

  24.04.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  - I minst 20 år har mange sykehus levd med et nedleggingsspøkelse hengende over seg. Den uroen har regjeringen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er fremtidens sykehuskart tegnet, med store og mindre sykehus spredd over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Norge og Kina gjenopptar helsesamarbeidet

  07.04.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag ble en ny handlingsplan på helseområdet mellom Norge og Kina underskrevet. Statssekretær Lisbeth Normann signerte planen på vegne av Norge under statsminister Erna Solbergs besøk til Kina.

 • Kina og Norge gjenopptar helsesamarbeid

  30.03.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Kinas visehelseminister Cui Li besøker Norge torsdag for å diskutere norsk-kinesisk helsesamarbeid med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Temaer for møtet er blant annet antibiotikaresistens, global helse og IKT.

 • Nytt norsk-russisk helsesamarbeid

  27.03.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag, mandag 27. mars, ble et nytt norsk-russisk program for helsesamarbeid signert. Programmet gjelder fra 2017-2020, og omhandler flere aktuelle temaer som bekjempelse av infeksjonssykdommer, reduksjon av rusmiddelbruk, kriseberedskap, høyteknologisk behandling og samarbeid innen primær- og spesialisthelsetjenesten.

 • Presseinvitasjon: Nytt norsk-russisk helsesamarbeid

  24.03.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Eit nytt norsk-russisk helsesamarbeidsprogram skal signerast av statssekretær Anne Grethe Erlandsen frå Helse- og omsorgsdepartementet og viseminister Igor Kagramanyan frå det russiske helseministeriet.

 • Bedrer atomsikkerheten i Europa

  06.03.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alle mennesker søker trygghet. Men vi overser ofte alt arbeidet andre legger ned for å skape denne tryggheten. Vi tar for gitt at vi kan drikke vannet i springen og at luften er ren å puste i. Statens strålevern er en slik oversett helt. Les hva de har fått til i Romania.

 • Statens strålevern reetableres som etat under Helse- og omsorgsdepartementet

  17.02.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å reetablere Statens strålevern som egen etat under Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Styrket samarbeid mot menneskehandel

  01.12.2016 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot menneskehandel. Handlingsplanen legger opp til en koordinert innsats, der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for å stoppe overgrep og verne ofre.

 • Helsesamarbeid i Nordområdene

  28.11.2016 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse er en del av Norges nordområdepolitikk. 28. november innledet statsråd Bent Høie helse- og omsorgsdepartementets Nordområdekonferanse der innslag som beredskap, samarbeid i Barentsregionen og situasjonen i våre grensenære områder ble tatt opp.

Til toppen