Andre samarbeidspartnere

Lenker til aktører på nasjonalt nivå som har ansvar på beredskapsområdet

Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider innen beredskap med en rekke aktører på sentralt statlig, regionalt og lokalt nivå.

Til toppen