Departementets forskningsstrategi

Helse- og omsorgsdepartementet har ferdigstilt sin forskningsstrategi for perioden 2006 – 2011. Strategien skal bidra til å sikre en helhetlig oppfølging av forskningen innen departementets ansvarsområde

Helse- og omsorgsdepartementet har ferdigstilt sin forskningsstrategi for perioden
2006 – 2011. I strategien blir hele departementets sektoransvar for forskning
gjennomgått.  Strategien skal bidra til å sikre en helhetlig oppfølging av forskningen innen departementets ansvarsområde. Den skal fungere som rettesnor for departementets oppfølging og prioritering av forskning iverksatt av departementet selv, i underliggende virksomheter, i kommunene, de regionale helseforetakene og for forskningsmidler kanalisert til Norges forskningsråd.
Til toppen