Nasjonal kartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

 

Resultatet av kartleggingen finnes her