Nasjonal kartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene

 

Resultatet av kartleggingen finnes her

Til toppen