Program for stamcelleforskning 2008 – 2012

Program for stamcelleforskning 2008 – 2012 er en større satsing som skal omfatte både åpen, konkurransebasert utlysning av forskningsmidler og etablering av et nasjonalt stamcelleforskningssenter i Helse Sør-Øst RHF.

Program for stamcelleforskning 2008 – 2012 er en større satsing som skal omfatte både åpen, konkurransebasert utlysning av forskningsmidler og etablering av et nasjonalt stamcelleforskningssenter i Helse Sør-Øst RHF. Programmet har som overordnet mål å utvikle og styrke kompetansen innenfor grunnforskning og klinisk forskning på stamceller med sikte på behandling av alvorlig og kronisk syke pasienter.

 

Program for stamcelleforskning 2008 – 2012 i pdf-format

Til toppen